Pärnumaa Ettevõtete Koda kutsub ellu iga-aastase Juhtimise Meistriklassi nimetamise Pärnumaa ettevõtete tähtsündmuse „Brackmanni Pärand“ raames.

Juhtimise Meistriklass on ellu kutsutud  silmapaistvate valdkonnajuhtide ning nende võtmepädevuste esiletoomiseks, tunnustamiseks ja avalikuks teadvustamiseks. Juhtimise Meistriklassil on pikaajaline Pärnumaa üldise juhtimise kvaliteedi tõusu toetav ja tagant tõukav eesmärk ning roll.

Peatoetaja

Suurtoetajad

Meediapartner

Toetaja

Juhtimise Meistriklass 2023

Tegevjuhtimine

Marten Palu

Finantsjuhtimine

Heli Mölder

Personalijuhtimine

Merite Liidemaa-Pärn

Müügi- või turundusjuhtimine

Kersti Ilves-Kuningas

Tootmis- või teenindusjuhtimine

Hillar Aas

Toimumisaeg

Pärnumaa Ettevõtete Koja tähtsündmus BRACKMANNI PÄRAND toimus laupäeval, 22. aprillil 2023, kell 20.00-24.00 Pärnu Kontserdimajas.

Esimene osa

Juhtimise Meistriklass – aasta parimate juhtide auhinnagala.

 • Stsenarist: Urmas Vadi
 • Lavale seadja: Aet Maatee
 • Õhtujuhid: Andrus Vaarik, Priit Loog, Liis Karpov

Kavas eksklusiivne kontsert: 

 • Pärnu Linnaorkester, dirigent Riivo Jõgi.
 • Kaastegevad Pärnu koolide koorid.

Eelroog ja veinivalik

Teine osa

 • Suurejooneline õhtusöök.
 • Tantsumuusika Pärnu Linnaorkestrilt, solistid Nele-Liis Vaiksoo ja Marko Matvere.

Pärnu Kontserdimaja uksed avame kell 19.00.

Lauad katab Tervise Catering OÜ.

Kandidaatide esitamine

Meistriklassi saavad kuuluda nii vastavatel ametikohtadel praktiseerivad juhid kui ka tunnustatavates valdkondades silmapaistvaid juhtimistulemusi näidanud teised tööpere liikmed kõigist Pärnu linna ja Pärnumaa ettevõtetest. 

Meistriklassi kandidaate saavad esitada ettevõtete juhid, ettevõtete kollektiivid, üksikisikud jt tuues välja esitatava kandidaadi: 

 1. tunnustusvaldkonna, millele soovitakse meistrikandidaat esitada;
 2. tunnustamist väärivad juhtimisalased kompetentsid;
 3. näited, kuidas kandidaat neid kompetentse praktikas on rakendanud sh näited ja näitajad ning mõju ettevõtte arengule;
 4. muud edukat juhtimispraktikat iseloomustavad näited.
 

Juhtimise Meistriklass 2023 nominentide esitamine on lõppenud. Esitatud nominentide hulgast teeb valiku väärikas žürii. 

Galerii

Fotod tegi Haide Rannakivi

Meister üld- / tegevjuhtimise valdkonnas

Mängude arendamise stuudio/ettevõtte Gamecan OÜ tegevjuht Marten Palu on multikultuurse töö-
ja elukeskkonna visionäär, looja ja arendaja.
Marten mõistab, et ideede elluviimisel ei piisa pelgalt tööülesandest ja selle täitmisest. Tema silmis peitub edu valem ümbritseva keskkonna mõistmises, haridusvõrgustikus ja kiires infoväljas hakkama saamises.

Martenit on siiani juhtinud leidlik, paindlik ja sihikindel iseloom. Gamecanis töötab 15 eri rahvusest inimest. Tema südamesoov ja eesmärk on ettevõtte järelkasv ning uute töötajate toomine ja jäämine Pärnusse.

Ettevõtte juhina väärtustab ta häid ja sooje suhteid: arenguvestluste läbiviijana on ta
peensusteni kursis kolleegide töö ja eraelu murede ning rõõmudega. Koostöös kolleegidega viidi hiljuti ellu mänguarenduskool Full Cycle Game, mille virtuaalses koolipingis istub täna 150 rahvusvahelist õpilast. Marteni juhtimisel kuulub Full Cycle akadeemia valikainena Pärnu Ühisgümnaasiumi õppekavasse.

Meister finantsjuhtimise valdkonnas

Finantsteenistuse juhatajana on Heli Mölder Pärnu Haigla põhiväärtuste kandja. Ta väärtustab
koostööd ja lahenduste leidmist, olles kõrgelt hinnatud nõuandja haigla juhatuse liikmetele ja
struktuurüksuste juhatajale.

Heli on Meditsiinifinantsistide Seltsi üks usaldatud eestvedajatest, esindades haiglaid riiklike
tervishoiu rahastamise mudelite väljatöötamisel ja rakendamisel. Ta on oma valdkonna eeskõneleja.
Leidlike lahenduse ja võimaluste tulemusel on valminud uued haiglad ning kasutusele võetud
kaasaegsed ravimeetodid ja tehnoloogiad.

Heli on parim näide tasakaalukast ja nutikast inimesest, kes oskab finantsandmed teha arusaadavaks igale inimesele. Keeruliste otsuste tegemisel jääb ta alati soojaks, sõbralikuks ja hoolivaks kolleegiks, kelle juurde minnakse rõõmuga nõu küsima.

Ta on suurepärane nutikate lahenduste algataja ja muutuste juhtija. Heli suudab nii haiglas kui
eraelus seatud eesmärgid ellu viia.

Meister personalijuhtimise valdkonnas

Merite Liidemaa-Pärn on viis aastat panustanud Metsä Woodi töötajate arengusse ja nende
motivatsiooni täiustamisse. Ta töötab nii juhtimis- kui personalidirektorina, seistes mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse eest. Merite on Pärnu personalijuhtide grupi looja ja juht.

Ta on vastutustundlik, pidades kinni lubadustest ja ajakavast, toetav, õiglane, usaldusväärne ja hea
moraalitunnetusega. Merite annab kõigile võimaluse. Ta väärtustab inimeste võrdset kohtlemist, seaduste järgimist, ega tee neis kompromisse. Ta julgustab naisi töötama ametikohtadel, kuhu muidu värvatakse ainult mehi.

Kolleegide arvates on Merite juht suure algustähega. Ta hoolib igast töötajast, olles õiglane ja jäädes sihikindlaks.

Meister müügi- või turundusjuhtimise valdkonnas

Kersti Ilves-Kuningas on Ammende villa müügi- ja turundusmaailma a ja o. Ta on alati kohal – ka siis,
kui teda ei ole…

Kersti edu üks alustalasid on suhtlemisoskus. Eesmärkide saavutamiseks leiab ta iga külalise,
koostööpartneri ja Ammende pere liikmega ühise keele. Tema oskuste pagasis on delegeerimisosavus ning hädaolukorras leidlik ja kiire kohanemine. Kersti on visionäär, osates näha suuremat pilti ja pealtnäha kaugeid eesmärke.

Oma graafikut tehes lähtub ta külaliste soovidest ja sündmuste eripärast. Nii võib teda tihti näha
õhtuti ja nädalavahetustelgi üritusi koordineerimas ning külalistele parimat elamust pakkumas.
Ammende pere ühisürituste korraldamine on Kersti üks leivanumbreid. Neid oodatakse pikisilmi ja ühistest koosviibimistest on saanud kogu töökollektiivile tähtis motivatsiooniallikas.

Meister tootmise- või teenuste juhtimise valdkonnas

Hillar Aas on AS Matek tootmisjuht, kes on ettevõtte tootmist eest vedanud 20 aastat.
Hillari juhtimisel on juurutatud ja läbi viidud eri tootearendusprojekte ning teostatud esmapilgul
võimatu ja mahukana näivaid ülesandeid. Tema eestvõttel on tootmismaht tõusnud 18 kuuga
neljakordseks. Nii on ta andnud märkimisväärse panuse ettevõtte arendusse.

Tänu tema IT huvile on kasutusel firma vajadustega täpselt haakuv tööaja- ja protsessi jälgimise veebisüsteem.

Hillaril on meeletu järjepidevus. Teda iseloomustatakse kui süstemaatilist ja paindlikku inimest, kes tuleb uute väljakutsetega imeliselt toime.