Juhtimise Meistriklass
ja Brackmanni Pärand 2024

Miks meiega liituda?

1.

Pärnumaa Ettevõtete Koda on ainus ettevõtteid (sh äri, kultuur, haridus jt) ühendav organisatsioon, mis on loodud just Pärnumaa ettevõtete ja kogu siinse ettevõtluskeskkonna toetamiseks ja „tagant-tõukamiseks“.

2.

Pakume oma liikmetele, olenemata suurusest ja tegevusvaldkonnast, vahetut omavahelise suhtlemise ja vastastikuse infovahetuse keskkonda. Kojaga liitumine on suurepärane võimalus uute ärisuhete tekkeks, ühisüritusteks, info ja oskusteabe jagamiseks jne.

3.

Pakume Pärnumaa ettevõtetele võimaluse kollektiivselt osaleda riigi ja kohaliku elu-olu kujundamisel. Oleme ühendavaks lüliks ja ratsionaalseks partneriks Eesti ja Pärnumaa kohalike arengu juhtidele – liidritele ettevõtluskeskkonna praktilistes küsimustes vajaduste määratlemisel ning perspektiivide loomisel.

4.

Võimalus ise oma tegude ja mõtetega Koja tegevusse panustada.

Uudiseid meist ja meie ümbert

Meie „Koda“ on Pärnumaa mõistes täiesti uus algatus, millel on kauaoodatud ja selge roll ning õnneks ka ambitsioon kohaliku ettevõtluskeskkonna kujundamises kaasa rääkida.
Ervin Luur
Pärnu KEK, Pärnumaa Ettevõtlusauhinna „Pärnumaa Karu“ 2021 tiitli võitja

Meie liikmed