JUHTIMISE MEISTRIKLASS 2024

Tegevjuhtimine: JAANUS LUBERG, MS Balti Trafo OÜ.
Turundus- ja müügijuhtimine: AIVAR RUUKEL, VisitSoomaa.
Finantsjuhtimine: MARGIT KÕRNAS, Metsä Wood Eesti AS.
Personalijuhtimine: JANNE ELJAS, AQ Components Kodara OÜ ja AQ Lasertool
OÜ.
Toote- ja teenuse juhtimine: HANA KIVI, Lottemaa Teemapark OÜ.

Pärnumaa Ettevõtete Koda on kutsunud ellu Juhtimise Meistriklassi, mida raamistab Pärnumaa ettevõtete tähtsündmus "Brackmanni Pärand". Meistriklassi eesmärk on mitte ainult tuua esile silmapaistvaid valdkonnajuhte, vaid avada uksed avastamiseks, õppimiseks ja inspireerimiseks. Juhtimise Meistriklass on Pärnumaa ettevõtete tipptegijate kohtumispaik, kus kogemused, teadmised ja visioonid saavad kokku, luues sünergiat ning sünnitades uusi ideid ja tasakaalustatud juhtimiskultuuri. Meistriklass on platvorm, kus juhid saavad jagada oma võtmepädevusi, luua kontakte ning õppida üksteiselt, mis aitab tõsta meie ettevõtluskeskkonna uuele tasemele. See pole lihtsalt üritus, vaid investeering Pärnumaa tulevikku läbi tipptasemel juhtimise.

Gennet Laboratories AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekskantsler. Juhtimise Meistriklassi žürii liige.

Brackmanni Pärandi galaga tipnev konkurss seob huvitaval moel mineviku, oleviku ja tuleviku ja see keskendub nutika, tegusa ja uuendusliku majandustegevuse esile tõstmisele. Majandustegevuse tulemused sõltuvad märkimisväärselt juhtimise kvaliteedist ja just seepärast on õigustatud nimetada parimaid Juhtimise Meistriklassi esindajateks. Juhtimise töö silmapaistvate esindajate välja selgitamisest võidavad kõik osapooled. Esmalt, erinevate erialade esindajatel on vajadus ja võimalus mõelda, milline on väga hea sooritus. Sel moel ja teadmisel saavad töötajad tagasisidet ja mõelda ka oma arenguvajadustele. Teiseks, ettevõtetes tekib positiivne surve oma töötajaid esile tõsta. Õpime ehk paremini positiivset tagasisidet andma. Aeg-ajalt tundub, et see on tahaplaanile jäänud ning juhtidele hea sõna ja hinnangu andmine pole eriti levinud tegevus. Kolmandaks, tegemist on väga ambitsioonika ettevõtmisega ning see seob Pärnu ettevõtluse ja majandustegevuse kogukonda. Suurem osa konkursi ette valmistamisest ja läbi viimisest tehakse igapäevase põhitöö kõrvalt. Selles ürituses on palju entusiasmi ja pühendumist. Lõppüritus näitab kui suur on väike Pärnu.

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, juhtimise professor. Juhtimise Meistriklassi žürii liige.

Juhtide värbajana ja coach- ina tean, kui keeruline on juhiks kasvamine ja olemise teekond. Mida kõike juhilt ei oodata – suurepärast valdkonna tundmist, strateegilist mõtlemist ja suutlikkust mõista detailide mõju, oskust protsesse juhtida, kõrget stressitaluvust, enesejuhtimise oskust jne. Mis veelgi keerulisem – suutlikkust õigeid inimesi värvata ja vaatamata töötajate isiksuslikele erinevustele, oskust nad meeskonnana koostööle juhtida. Kui ettevõte on edukas, on see meeskonna edu. Kui on rasked ajad, vastutab juht. Soovime väärtustada ja tunnustada valdkondade juhtide ja tippjuhtide tööd. Peame oluliseks, et juhid saaksid jagada oma ärifilosoofiat ja kogemuslugusid – et innustada ja inspireerida teisi paremaks juhiks saamise teel. Igal meeskonnal on võimalus oma juhti esile tuua, esitades ta Juhtimise Meistriklassi nominendiks. Head sõnad annavad jõudu, seega olge lahked oma suurepäraseid juhte märkama ja tunnustama!

Tammiste Personalibüroo OÜ. Juhtimise Meistriklassi žürii liige.

BRACKMANNI PÄRAND 2024

13. aprillil PÄRNU KONTSERDIMAJAS:

KONTSERTETENDUS koos JUHTIMISE MEISTRIKLASSI LAUREAATIDE VÄLJA KUULUTAMISEGA 

Laval: Liisi Koikson, Pärnu Linnaorkester ja dirigent Riivo Jõgi, RO Estonia Meeskvintett.

Argo Aadli (Linnateater), Nils Mattias Steinberg (Endla) ja Pärt Ruubel (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium).
Lavaleseadja Aet Maatee. Teatraalsete vahenumbrite looja, lavastaja Urmas Lennuk.

PIDULIK ÕHTUSÖÖK.
Toit ja teenindus Q Catering, joogid PRIKE.

TANTSUÕHTU.
Muusika Pärnu Linnaorkestrilt, solistid Birgit Sarrap ja Silver Laas.

Pärnu Raudteejaam 20. sajandi alguses. Foto Eesti Rahva Muuseumi kogust.

Tänavuse Brackmanni Pärandi loomingulised juhid võtsid fookusesse Oscar Aleksander Brackmanni ühe olulisima panuse Pärnu linna arengusse – kitsarööpmelise raudtee toomise Pärnusse. 130 aastat tagasi, 1894, saadi luba raudteeliini ehitamiseks ja juba kaks aastat hiljem väljuski Pärnu jaamast esimene rong Valga suunas. Ühendus Euroopaga oli loodud!


BRACKMANNI PÄRANDIT KORRALDAVAD:

Helen Erastus /Pärnu Linnaorkester/, Merle Jantson /Pärnu Kirjandusfestival, MTÜ Pihlakse/, Roland Leesment /Endla teater/, Aet Maatee /Pärnu Muuseum/, Marika Pärk /Pärnu Kontserdimaja/, Andres Sooniste /Pärnumaa Ettevõtete Koda/.


Brackmanni Pärandit toetavad