Liitumine

Pärnumaa Ettevõtete Kojaga on oodatud liituma Pärnumaa ettevõtted sõltumata suurusest ja tegevusvaldkonnast.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab vastava avalduse alusel Pärnumaa Ettevõtete Koja juhatus

Pärnumaa Ettevõtete Koda on oma liikmetele kehtestanud liikmemaksu, mis sõltub ettevõtete töötajate arvust ja ei ületa 500 € aastas.

Liikmemaksu hakatakse arvestama liikmeks astumise hetkel jooksvast kvartalist arvates. Liikmest väljaastumisel tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks täies ulatuses.

Liitumiseks astumise avalduse vormi leiab SIIT. Täidetud avaldus palume saata info@pevk.ee.