Meist

Pärnumaa asub ajalooliste kaubateede ristumiskohal. Loodus on lisaks soodsale asendile õnnistanud meid soojade ja kaunite randadega, võrratute soo ja rabamaastike ning lõputuina näivate metsamassiividega. Peaasjalikult need kaks eeldust on kujundanud Pärnumaa senise ettevõtluskeskkonna näo. Sageli vastanduvatena näivatena, ei ole meile aga antud võimalust ühte, teisele eelistada. Usume, et parim võimalik Pärnumaa tugineb mõlemale – ambitsioonikalt, targalt ja tasakaalustatult arendatud tervikule. 

Pärnumaa Ettevõtete Koja käivitavaks ideeks ja mõtteks on liikmete oskustest, teadmistest, võrgustikest tekkiv sünergia, mis on lisandväärtuseks meie liikmetele endile, kuid mitte ainult. Ühiskogemus annab võimaluse olla tugevaks partneriks erinevatele avalike institutsioonidele, haridusasutustele, valdkondlike katusorganisatsioonidele ning arengu- ning tugisüsteemidele. Usume, et meie koostööst tõuseb kasu Pärnumaa majanduskeskkonna konkurentsivõimele kõige laiemas mõttes. 

Pärnumaa Ettevõtete Koda ühendab tänaseks üle 50 Pärnumaal tegutseva ettevõte, kes on tööandjaks üle 2500-le töötajale väga erinevates ettevõtlus- ja kultuurivaldkondades. Seetõttu on meiega oodatud ühinema mitte ainult ettevõtjaid ja nende filiaale, vaid ka kultuuri- ja haridussfääris jt toimetavaid asutusi, kelle poolt pakutav moodustab osa Pärnumaa majanduspiirkonna pakutavatest teenustest ja loodavatest väärtustest.

Liitumine

Liikmed

Põhikiri