Aasta esimene volikogu keskendus Rail Balticale

25.01 sai teoks järjekordne Pärnumaa Ettevõtete Koja avatud kogunemine (ca 45 huvilist). Sedakorda Pärnu Kolledži raamatukogus. Suured tänud siinkohal Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile.

Pärastlõuna põhifookuses oli Rail Baltica arengud Pärnumaal. Ettekande tegi Anvar Salomets, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees. Anvari sõnul on reaalne (sh ka raudtee enda) ehitamine Eestis kännu tagant välja saanud ja kulgeb hoogsalt. Järgmisel aastal jõutakse raudtee ehitusega juba Pärnumaa piiridesse ning RB Estonia juhtkond tegutseb pingsalt selle nimel, et aastal 2030 tõepoolest oleks Pärnakal võimalus mõlemas suunas kiirelt ja mugavalt kodust tööle, kontserdile, näitustele jn ning tagasi juba rongiga liikuda. Lisades siia noorte paiksemaks jäämise ning kaupade jm liikumiste võimaluste laienemise, võib kindla veendumusega öelda, et RB on Pärnumaale sajandi kõige suuremat lisandväärtust loov investeering pärast Pärnu – Valga kitsarööpalise raudtee valmimist 1896.a.

Jutuotsa võttis seejärel üle Pärnu Linnapea Romek Kosenkranius, kes lühidalt jätkas RB teemadel, kirjeldas linna rahanduslikku seisu ning kinnitas vajadust uute äri- ja elukondlike tõmbekeskuste ruumilise arengu ettevalmistamise (planeerimise) järele. Tuuleparkide liitumispunktidest 6 km raadiuses, kaubajaama ümbruses ning Papiniidu reisiterminali mõjupiirkonnas, samuti muude põhitrasside muutustest (III Sild ja uus Tuule tn sissesõit Tallinna suunalt) tingitud uutel liikumise trajektooridel. Auditooriumist tõstatatud küsimus – linna sissesõitude räämasolek leidis küll mitmehäälset tähelepanu, kuid paraku lahendusteni ei jõutudki. Pigem konstateeriti asjaolu, et kui veel senist Tallinna maantee sissesõitu palistavad madalate majade fassaadid, siis tuleviku Tuule tänava äärset jäävad nö ilmestama sootuks räämas tagahoovid ja kunagise piima-kombinaadi kolehale koloss.

Kolmanda teemana viis Indrek Aija meid sootuks ajas tagasi ning kutsus kaasa mõtlema ning aitama lugude, esemete jmt näol ja toel Pärnu Muuseumi sügisprojekti “Ajalooline ülevaade tööstuse arenemisest Pärnumaal „Toodetud Pärnumaal” loomisel.

Hilise pärastlõuna ergutava üleskutse ja ettepaneku Pärnumaa ettevõtetele tegi Eilike Maarand, Audru kooli ettevõtlusõppe õpetaja, kes kutsus ettevõtteid üles panustama põhikooli lõpuklasside õpilaste praktikakorraldusse, töövarju projekti jm tegevustesse, mis aitaksid avardada õpilaste silmaringi Pärnumaa pakutavatest töövõimalustest.

Lõpusõnad kuulusid Pärnumaa Ettevõtete Koja juhatuse liikmele, Andres Soonistele, kes kutsus Koja liikmeid, sõpru ja huvilisi üles osalema Pärnumaa ettevõtlike kevadgala “Brackmanni Pärand ’24” loomisloos ja “Juhtimise Meistriklassi ’24” nimetamisel ning soetama viimaseid pileteid 13.04.2024 Kontserdimajas toimuval suursündmusel. Samuti markeeris Sooniste ära PEvK üldkoosoleku kuupäeva – 28.03.2024.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Selgus Juhtimise Meistriklass 2024

Brackmanni Pärand ’24 (BP) on saanud ajalooks. Juhtimise Meistriklassi (JM) laureaatide õnnitlused ja osasaanute tänud ei paistagi aga sotsiaalmeedias jm lõppevat. Ning see on suurepärane

Loe edasi

Pevki üldkoosolek toimus kutsehariduskeskuses

28. märtsi pärastlõunal kogunes Pärnumaa ettevõtete Koda korralisele üldkoosolekule. Sedakorda Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Koja jaoks tähistas see esimese tegutsemisperioodi lõppu ja uue algust. Lisaks majandusaasta aruande

Loe edasi