Academia Pernaviensis: Energeetikast ja vesinikust

02/02/2022

TÜ Pärnu kolledži raamatukogu

Academia Pernaviensise 14. mõttekoda keskendub energiateemadele ja teravdab pilku vesiniku suunas.
Võtame ette müüdid ja küsimused:
 • Miks on vesiniku tootmine tuuleenergiast nii aktuaalne?
 • Miks eelistada vesinikusõidukeid elektrisõidukitele?
 • Kas vesinikku kasutatakse või plaanitakse kasutada ka teises sõidukites?
 • Kas vesinikusõidukid on ohutud ja töökindlad?
 • Kas vesinikku saab käidelda ohutult?
  Kuidas on võimalik vesinikku transportida ja kas see on ohutu?
 • Kes võiks olla Läänemerel toodetud vesiniku ostjad?
 • Missugustes tootmisharudes vesinikku saab veel kasutada?
 • Kas vesinikust saavad elektrit ja sooja toota ka eratarbijad?
 • Kui suure osa arenenud riikide energiaportfellist saaks täita vesinik?
 • Kas Euroopa on vesinikutehnoloogia arengus eesmineja? Kui kaugel on Aasia riigid ja USA?
 • Mis on vesiniku teekaart?
 • Kas energeetika on Pärnumaa tulevik?

Esinejad

Peaesineja: Eesti Teaduste Akadeemia liige energiatehnoloogia alal, akadeemik Enn Lust, kes otsib väsimatult teid, kuidas energiavaldkonnas paremini toimetada.
Kaaskõnelejad:
 • Annely Akkermann Riigikogu majanduskomisjonist,
 • Sven Parkel Eesti Vesinikuklastrist,
 • Liis Kasemetes Keskkonnaministeeriumist.

Registreerumine

Registreerimine kuni 1.02.2021 kell 12.00.
Mõttekoda toimub hübriidüritusena TÜ Pärnu kolledži raamatukogu saalis ning ülekandena Zoom keskkonnas (link saadetakse registreerunutele meilile).
Kohapeal osalemiseks on vaja esitada COVID tõend vaktsineerimise või läbipõdemise kohta.

Academia Pernaviensisest

Academia Pernaviensis on loodud eesmärgiga soodustada Pärnus akadeemilist suhtluskeskkonda, ühendada siit pärit ja Pärnuga seotud haritlasi, rikastada ühistegevustega linna haridus- ja kultuurielu ning toetada noorte osalust Pärnu akadeemilise pärandi edasikandmisel.