Augusti volikogu toimus Koidula muuseumis

17.08.2023 avas Pärnumaa Ettevõtete Koda suviselt oma arvult kolmanda sügishooaja.

Lydia Koidula 180nda sünniaastapäeva puhul ja auks kohtusime sedakorda Koidula muuseumis papa Jannseni koolitoas. Koidula muuseumijuht Elmar Trink tegi alustuseks kiire ekskurssi ning tutvustas Lydia ja isa eluolu, argipäeva ning sugupuu harude elukäiku tänaseni välja.

Pärnu Linnapea Romek Kosenkranius peatus peaasjalikult kolmel olulisel teemal:

  1. III Sild – Linnapea kinnitas asjaolu, et ehitatava silla konstruktsioonide, eriti peakonstruktsiooni paigaldamine saab toimuma maailmas üsna uuel ja haruldasel meetodil, mida on linlastel jt huvilistel võimalus jälgida reaalajas. Vaevalt sellist insenertehnilisest suursündmusest Pärnu kesklinnas teist niipea ette tuleb. Lisaks mainis Kosenkranius, et lisaks silla enese maksumusele tekivad lähi-aastatel paralleelselt ka suured lisakulud – kuni 12 miljonit € seoses Raba tn silla juurdepääsude ning tänavate läbimurretega.
  2. Linnapea markeeris ära aasta tagasi loodud Suurtaristu arengu koordinatsioonikogu peatse kokkutulemise vajaduse, mille tingivad lähenevad tähtajad RB Tln.- Pärnu ühenduse loomisel, Via-Baltica arengus jmp. Koordinatsioonikogu koguneb arutama esmajärjekorras Kaubajaama ning Papiniidu piirkonna (RB Reisterminal) arendamise perspektiive ning lisaks – hindama nimetatud kahe tulipunkti mõju Pärnu ajaloolisele keskusele. sh kogu sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale. Eraldi teemana toonitas Linnapea vajadust avada koostöös valdadega uusi perspektiive just ettevõtlusele. Senised võimalused on ammendumas.
  3. Linnapea andis ülevaate ka linna omandis olevate varade strateegilistest ja taktikalistest plaanidest ning igapäevasest halduspraktikast. Mõnevõrra ebaselgeks jäi kuulajaskonnale linna eluruumide hinnaregulatsioon hoonete osas, mis üldjoontest peaks alluma turu reeglitele e. toimima kommertsalustel. Kosenkranius tõi välja teatavaid kitsaskohti linna hoonestusõiguste haldamisel. Nimelt ei ole mitte kõikide hoonestusõiguste osas hoonestajad täitnud lepinguga neile pandud ootusi/kohustusi. Teisalt on ka aastatetagused lepipingud ehk liiga “lihtsad” . Linnapea möönis, et edaspidi tuleks ehk lepingute täitmise nõudmisel olla nõudlikum. Kevadel päevakorda tõusnud kriitika linna varade rendilepingute või mitteuuendamisest tõstatas laiema arutelu – kuidas saavutada linnavara parim võimalik kasutusse andmine, mis tagaks ühtaegu investeerimiskindluse ettevõtjale, linnaruumi atraktiivsuse kasvu avalikkusele ja mõistliku tulu täienduseks linna eelarvele.

 

Seminariosa lõpetas Häädemeeste Vallavanema Külliki Kiiveri südamlik ja mitmekülgne vaade hiljuti ühendatud valla tegevustele ja võimalustele avamiseks ning ettevõtluseks. Ettekanne oli pikitud maitsekate videoklippidega elust enesest Häädemeestel, Võistest, Treimanist ja Häädemeeste koolist.

Kirsina tordil jäi õhtut pühalikult saatma ja kaunistama Koidula aias tassike ürditeed koos suupistetega ning osasaamine Koidulauliku tähtpäevale pühendatud näitemängust Koidulahing. Tänud kõigile korraldajatele ja erilised tänud Pärnu ja Koidula Muuseumile, Aet Maateele ja Elmar Tringile.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Juuni üldkoosolek toimus Trimtexis

16. juunil toimus järjekordne Pärnumaa Ettevõtete Koja üldkoosolek. Sedakorda Trimtex Baltic OÜ tehases selle lahke perenaise Maiu Antsmaa kaasabil. Suured tänud Maiule. Esmalt tutvusime Trimtex

Loe edasi