Läbiviidud vaktsineerimise kampaaniast

Pärnumaa ettevõtete Koja liikmete initsiatiivil viidi Pärnu Postimehe trüki ja veebilehes läbi vaktsineerimise toetuseks ulatuslik kampaania „Aitäh, et vaktsineerid!“. Kampaania käigus tegid kümned Pärnumaa tuntud isikud paljudelt erinevatelt elualadelt vaktsineerimist toetava avalduse. 

Kampaaniale eelnes samasisuline Pärnumaa Ettevõtete Koja avalik pöördumine

Vaktsineerimine on“ võti“ töökohtade, sissetulekute ning ettevõtete arenguvõime säilitamiseks.

Pärnumaa on kahe koroona-aasta jooksul kaotanud pea üheksasada töökohta, peamiselt puhkemajanduses ja töötlevas tööstuses.

Pärast suvist leevendust on Eesti taas tõusnud haigestumisjuhtumite poolest Euroopa kõige kõrgema riskitasemega riikide gruppi. Viimaste suhtes kehtivad Euroopa Komisjoni reisimist pärssivad soovitused liikmesriikidele. Komisjoni soovitustest kantuna tegi oktoobri alguses Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) hoiatuse Balti riikidesse sh Eestisse reisijatele.  

Haigestumise ohjamiseks on Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega seatud taas täiendavad piirangud Pärnumaa haigestumisnäitajad on seejuures ühed vabariigi suurimad ning elanike vaktsineeritus üks madalamaid.

On üheselt mõistetav, et eelkirjeldatu mõjutab Pärnumaa – Eesti keskmisest (ca 6%) suurema turismisektori osakaaluga (ca 10%) maakonna sotsiaalmajanduslikku jätkusuutlikkust ja kohalike omavalitsuste tulubaasi keskmisest suurema negatiivse mõjuga. Juba teist hooaega on tugeva surve all spaad, majutus- ja toitlustusasutused, etendus- ning kultuuriasutused – nende töökohad pikaajalised investeeringud.

Riigi nö sulgemine haiguse tõrje meetmena on ajutine lahendus. Põhjamaades ja teistes EL riikides on olukord normaliseeritud elanikkonna valdava (90+ %) vaktsineerimise tulemusena. Immuunsuse annab ka läbipõdemine, kuid selle mõju võib olla vaktsiinist märksa ettearvamatum ja raskemate tagajärgedega nii inimesele endale, lähikondsetele kui ka tööandjale. 

Seetõttu kutsub Pärnumaa Ettevõtete Koda kõiki tööandjaid ja töötajaid jt. panustama haigestumise mõju ennetavasse vaktsineerimisse. See on kindlaim viis meie kõigi töökohtade, sissetulekute, ettevõtete investeerimisvõimekuse ja arengu säilitamiseks. 

 

Pärnumaa Ettevõtete Koda

Pärnumaa Ettevõtete Koja liikmed on tööandjaks ligi 2000-le pärnumaalasele

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Selgus Juhtimise Meistriklass 2024

Brackmanni Pärand ’24 (BP) on saanud ajalooks. Juhtimise Meistriklassi (JM) laureaatide õnnitlused ja osasaanute tänud ei paistagi aga sotsiaalmeedias jm lõppevat. Ning see on suurepärane

Loe edasi

Pevki üldkoosolek toimus kutsehariduskeskuses

28. märtsi pärastlõunal kogunes Pärnumaa ettevõtete Koda korralisele üldkoosolekule. Sedakorda Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Koja jaoks tähistas see esimese tegutsemisperioodi lõppu ja uue algust. Lisaks majandusaasta aruande

Loe edasi