Märtsi volikogu keskendus Pärnu startup maastikuga tutvumisele

Pärnumaa Ettevõtete Koda korraldas oma järjekordse avatud volikogu koosoleku (29.03) – seekord uusettevõtluse teema kesksena otse selle südames – Forwardspace’is (Pärnu Keskuse 4. korrusel). Forwardspace on ettevõtlike inimeste koostöötamiskeskus, kus on võimalik kaasaegses mugavas töökeskkonnas oma isiklikku ettevõtlust algatada ja arendada. Koha hea perenaine Egle Volke tegi kohaletulnud pea 30le huvilisele lühikese tutvustuse.

Linnapea tegevuste ülevaade

Kava kohaselt tegi Romek Kosenkranius infotiheda kokkuvõtte linnavalitsuse viimase aja tegemistest ning uudistest. Alustades eelarvest ja selle väljakutsetest ennekõike haridussüsteemi arendamisel (Raeküla kooli 5,6 milj.) ning täiendava lisarahasutse (1, 8 milj.) vajadusest lisaks riigi poolsele õpetajate palgatõusule. Investeeringute poolelt tõi Romek välja ka Supeluse tänava, rannapromenaadi rekonstrueerimise ja kesklinna kultuurihoone rajamise prioriteetsuse.

Mööda ei pääsetud muidugi ka sillaehituse arengutest. Saladuslooriga kaetud lahenduse ja ajagraafiku varjust võis siiski välja lugeda, et otsus lahenduse osas on tehtud ning tulemas on nn kaarsilla laadne sild, millel 3 sõidurada ning kummalgi pool ca 4 m kergliiklusrada. Silla lõplik valmimine peaks jääma kahe aasta piiridesse.

Järgnevalt tõstis Kosenkranius üles arengud tuuleenergia ja seda tulevikus teenindava või sellest otseselt kasu saava ettevõtluse perspektiividest. Ta toonitas, et meretuulikupargi teenindamiseks on Pärnu Sadamal head võimalused, samas kui roheenergiast kasusaava ettevõtluse arengu ruumiline potentsiaal Loode-Pärnu tööstuskülas, Ehitajate tee tagusel alal jm on ammendumas. Linnapea tähendas, et Pärnu rahvaarv on kasvanud peaasjalikult Ukraina põgenike sh (480 kooli- ning 240 lasteaiakohta) arvelt. Linn tegeleb muuhulgas ka IT hariduse laiendamise võimaluste otsimisega N: kooli ja eluaseme otsimine nn koodikoolile jmt.

Rail Baltica arengutest rääkides peaks kaubajaama planeering ja reisiterminali juurdepääsutee valmima 2023 a lõpuks. Tallinn – Pärnu lõigu käiku andmine jääb tõenäoliselt 2027. aastasse. Riia suund kaldub 2030+ aastatesse. 18. maist käivitub taas Pärnu-Helsingi suunaline lennuühendus. Pärnu linn astus taas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks.

Koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga

Järgmiseks sai sõna Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest Kaido Kokk, kes tutvustas kooli koostöövõimalusi ja perspektiivi ettevõtete igapäevaelu ja töö kaasajastamiseks ning kaadri koolitamiseks. Koos tõdeti, et ilmselgelt vajaks sellelaadne koostöö üksteise võimaluste ning protsessidega põhjalikku tutvumist.

Uusettevõtlusest

Silver Smeljanski – abilinnapea, tegi üldise sissejuhatuse nn uusettevõtluse (start-up) tegevusmaale Pärnus, selle välisele kuvandile ja sisemaailmale. Ta toonitas Forwardspace kui baasi ja start-up valdkonna ökosüsteemi levikuala lähtepunkti tähtsust, mille kaudu info võimalustest levib nii Pärnumaal kui väljaspoole. Pärnumaal on Startup Estonia hinnangul 24 idusektori ettevõtet, kelle käive ja suutlikkus kasvab väga kiiresti.

Silver lõpetas ja Marten Palu (Gamecan tegevjuht) jätkas teemaga, mis kinnitas Pärnu kui elukeskkonna pea, et ideaalilähedast perspektiivi uusettevõtluse arenguks. Siia oleks tulemas märksa suurem hulk rahvusvahelist kõrgepalgalist tööjõudu, kui oleks tagatud võimalus ka inglise keelseks lasteaia ja algkoolihariduseks ning arenev, operatiivne ning toimiv valdkonna koolitus- ja tugisüsteem.

Viimase on Gamecan võtnud ka oma üheks perspektiivseks tegevusalaks. Loodud on Full Cycle Game Academy, mille juht ja vedur on Maret Saluste teavitas kohalolijaid, et Academy on I autoriseeritud õppekeskus Põhja-Euroopas. Mängutootjatest on kogu maailmas suur puudus, mistõttu huvi koolituse vastu on üle maailma ka väga suur. Uuel aastal võetakse vastu ca 150 õpilast ja juba on pooled kohad täitunud. Esimene “katselend” on saanud kõik omale töökohad.

Viimase osana jätkas Aare Raev (Tamiatics) juhtimisel paneelarutelu muude Pärnu uusettevõtluse sektori tugikeskkondade esindajate (Margus Kõomägi -TÜ Pärnu Kolledž, Kaydi Tomson – Ettevõtlusinkubaator, Erik Reinhold– Pärnumaa Arenduskeskus, Ene Täht – Pärnu Linnavalitsus) osalemisel. Teemaks ettevõtete alustamisega ja ettevõtlikuse kasvatamise tugisüsteemid Pärnumaal. Lauale toodi ettevõtluse õpetus põhi- ja keskhariduses, Kolledži õppekavades, Arenduskeskus ja Kolledži poolt loodud ühisalgatus – KOBAR ning Ettevõtlusinkubaator.

Lõpuks tõstatati ka Pärnumaa idusektori ja ka laiemalt, insenerteaduste, meditsiinisektori jt puhkemajanduse kõrval tugevalt esindatud sektorite tööjõuvajadus ehk teisisõnu – töötamise ning elamise keskkonna võimaluste tutvustamise vajadus Pärnumaal ja enamgi veel väljaspool seda – Eestis ja Välismaal. Selles vallas on meil kõigil koos veel palju ära teha.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Pevki üldkoosolek toimus kutsehariduskeskuses

28. märtsi pärastlõunal kogunes Pärnumaa ettevõtete Koda korralisele üldkoosolekule. Sedakorda Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Koja jaoks tähistas see esimese tegutsemisperioodi lõppu ja uue algust. Lisaks majandusaasta aruande

Loe edasi

Mis on kõige selle mõte?

On aasta 1887. Inglismaa kuninganna ja India keisrinna Victoria õukond. Victoria ja tema nooruke Indiast pärit teener Abdul. Kuninganna Victoria Abdulile: “Mind ümbritsevad aristokraatidest narrid.

Loe edasi