Oktoobri volikogu viis koja liikmed Metsä Woodi

Oktoobrikuu volikogu toimus seekord 27. oktoobril Metsä Woodis.

Mida räägiti?

 • Pärnumaa Ettevõtete Koda pidas oma oktoobri avatud volikogu Metsä Wood Pärnu tehases. August Killing (tehase direktor) ja Merite Liidemaa-Pärn (juhatuse liige) korraldasid tehase külastuse ja põgusa tutvustuse kogu Grupi ajaloost ja tänapäevast.
 • Romek Kosenkranius tegi ülevaate linna päevakajalistest teemadest:
  • Romek Kosenkranius (Pärnu linnapea) tutvustas kava võtta kokku esimene Suurtaristu projektide koordinatsioonikogu, mis peaks keskenduma just RB kaubajaama ja reisiterminali valmimise võimaluste maksimaalseks ärakasutamisele linna arengus. Esimesele kogu kokkusaamisele on kutsutud ka Raivo Vare.
  • Linnapea kinnitas, et Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga on liitumine selle aastalõpu kavades. Kokkuleppe seisab häälte võimalikult proportsionaalse jagunemins Pärnu ja teiste kohalike omavalitsuste vahel.
  • Romek peatus põgusalt 2023 eelarvekaval ja seda varjutavatel hinnatõusudel.
  • III silla osas väljendas Kosenkranius tagasihoidlikku optimismi.
  • Üleriigilisse meediasse jõudnud alaealiste peksmise teema tõstis Pärnu imago taaskord negatiivsesse valgusesse. Arutelu käigus leiti, et teema on mitmetahuline (riik ja kov), olemuselt reeglite muutuse, alarahastatuse, õpitud abituse, soovimatuse jmt tagajärg. Ühiselt leiti, et Noorsoopolitsei taastamine oleks üks väheseid meetmeid, mis tõepoolest suudaks olukorda pisut leevendada. Omaette tegevuskava tuleks kavandada aga negatiivse imago muutmiseks.
  • Omamoodi üllatusena kohalolijatele tuli info Tal-Techi huvist Pärnumaal kanda kinnitada. Olgugi, et see ei ole esimene kord, avardaks sellekohane areng Pärnumaa kõrghariduse maastikku veelgi ning võib-olla saab valmis ka Kolledži hoone kolmas järk.
  • Lõpetuseks andis Linnapea positiivse eelteabena teada võimalusest Jõhvi koodikooli Pärnusse laienemisest.
 • Teatepulga võttis üle Ene Täht (Pärnu abilinnapea), kes kinnitas igakülgse koostöö vajadust Pärnumaa kutse- ja kõrgharidusasutuste, aga ka põhi- ja gümnaasiumiharidust andvate koolide ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna vahel. Peamine eesmärk – võimalikult hästi tagada tööjõuga varustatus Pärnumaa tööandjate tänaste ja tulevaste vajaduste katmiseks. Silmas tuleb pidada seejuures Pärnumaa kui tuleviku olulise taastuvenergia piirkonna, Rail Baltica ja laieneva Via-Balticaga kaasnevaid arenguid.
 • Ettevõtete koda hindas Kolledži ja Kutsehariduse olemasolu Pärnumaa arengu võtmeteguriks, mille toetamine emotsionaalselt ja materiaalselt ei tohiks kunagi sattuda lühiajaliste poliitiliste ega muude tõmbetuulte meelevalda.
 • Päeva viimane teemadering keskendus Linna üldplaneeringule ja ennekõike Rail Baltica Kaubajaama ja Papiniidu reisiterminali pikaajalisele mõjule linnaruumi kiujunemisel ja/või kujundamisel. Kaido Koppel (Pärnu planeerimisosakonna juhataja) ja Siim Orav (linnaarhitekt) avasid Kaubajaama muu Ehitajate tee taguse tänavavõrgustikuga sidumise kavasid, reisiterminali ja seda ümbritsevaja linnaruumi perspektiive. Üheskoos leiti, et Papiniidu City vajaks üldplaneeringus põhjalikku läbimõtlemist aga veelgi enam vajaks lahtimõtestamist kesklinna tulevane visioon, mis võimaldaks selle konkurentsis juba täna Papiniidule allajäämist muul moel kompenseerida. Konkurentsis püsimiseks leiti, et kesklinna mõiste peab laienema mõlemale kaldale Siimu ja kolmanda silla vahel ning Vanalinn peab seejuures saama mõtestatud arengu visiooni. Üldplaneeringu esimene visuaal peaks valmima jaanuaris 2023 ning planeerijad väljendasid valmisolekut ja huvi tulla seda laiemale koja liikmeskonnale tutvustama.
 • Lõpetuseks tutvustas Andres Sooniste PEvK aastalõpu plaane. Korralist volikogu ei toimu. Kõik liikmed on kutsutud Pärnumaa tegijate tänuõhtule Ehitajate Tee äripargis samal õhtul.
 • 06.12 toimub PEvK korraldamisel Endla Teatri Sammassaalis mikro konverents ja aastalõpueelne PEvK vastuvõtt: lektoriteks Maaja Vadi, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, juhtimise professor ja Meelis Milder, AS Wendre, tegevjuht, modereerib Garri Raagmaa, TÜ Pärnu Kolledž, direktor.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Selgus Juhtimise Meistriklass 2024

Brackmanni Pärand ’24 (BP) on saanud ajalooks. Juhtimise Meistriklassi (JM) laureaatide õnnitlused ja osasaanute tänud ei paistagi aga sotsiaalmeedias jm lõppevat. Ning see on suurepärane

Loe edasi

Pevki üldkoosolek toimus kutsehariduskeskuses

28. märtsi pärastlõunal kogunes Pärnumaa ettevõtete Koda korralisele üldkoosolekule. Sedakorda Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Koja jaoks tähistas see esimese tegutsemisperioodi lõppu ja uue algust. Lisaks majandusaasta aruande

Loe edasi