Augusti volikogu toimus Wendres

30. augustil kogunes Pärnumaa Ettevõtete Koda Wendresse, kus toimus augustikuu volikogu.

Kokkusaamisel räägitu

 • Meelis Milder tegi ülevaate Wendre saamisloost, hetkeolukorrast ja turgudest. Ülevaatele järgnes tehasetuur.
 • Värskelt Põhja-Pärnumaa vallavanemaks valitud Aivar Mäe tutvustas lühidalt ja positiivse emotsiooni lainel valla arenguperspektiive ning -vaateid ning peatus põgusalt ka suurematel kitsaskohtadel, mis vajavad lahendeid nii lühi- kui ka pikaajalises vaates.
 • Romek Kosenkranius tutvustas mh. ka PEvK initsiatiivil ja toel algatatud Pärnumaa suurtaristu arendamise koordinatsioonikogu (PSAKK) loomist, kavandatavat fookust RB terminalide ehitamise ja neid ümbritseva mõjusfääri arendamisele. Lisaks tutvustas linnapea III silla rajamise hetkeolukorda ja perspektiive.

  Wendre juht Meelis Milder
 • Irina Talviste tutvustas lühidalt Pärnu turismihooajal 2022 toiminud RV lennuühenduste toimimisest ja täitumisest. Helsinki – Pärnu – Helsinki liin töötas ca 60% täituvusega, mis on hea. Linn on huvitatud ühendusest ka 2023 suvel. Lisaks informeeriti PEvK-i plaanist anda turismivaldkonna kureerimine ja koordinatsioon Pärnumaal üle MTÜ-le Destination Pärnu. Põhimõtteline kokkulepe on saavutatud.
 • Roland Leesment ja Andres Sooniste tegid ülevaate kevad-volikogudest välja kasvanud kavast kutsuda ellu Pärnumaa Ettevõtete aastavahetuse tähtsündmus (Gala), mis sisaldaks mh ettevõtete tippjuhtide, – spetsialistide baasil nn aasta unelmate meeskonna nimetamist.
 • Kitsaskohana toodi välja hetkel lõpliku plaani, eelarve ja turunduskava ning turundaja puudumist, samuti ka piiratud ajaraami.
 • Avaldati arvamust võimaliku pikema ettevalmistusperioodi valikuks – viia läbi esimene Gala 2023/24 aastavahetusel. Otsustati initsiatiivgrupi võimalikult kiire kokkukutsumine (Andres Sooniste).
 • Ervin Luur tutvustas ideed moodustada Ukraina abiks nö initsiatiivgrupp ettevõtjatest kes oleksid valmis toetama Ukraina juhtide koja (nimi on ebatäpne) kaudu Ukraina abi- ja ülesehitusprotsessi pikemas perspektiivis. Üks positiivne abistamise operatiiv-kogemus Pärnu Rotary näol sama adressaadiga on olemas. Ervin paneb kokku projekti – mõtet täpsustava koondi, mis lisatakse käesolevale memole ja edastatakse liikmetele.
 • Annely Akkermann informeeris PEvK-i India suursaadiku visiidist Pärnumaale ja huvist mh IT valdkonna teemadel suhelda. Kontaktid edastatakse Aare Raev-ile (Tamiatics). Kohtumine suursaadikuga toimub Pärnumaa Arenduskeskuses 05.09.2022 kl 15.15
 • Andres Sooniste informeeris PEvK liikmeid Pärnumaa ja Porto maakonna (Portugal) ühisprojekti taotlusvoorus osalemise tulemustest. Meie rahastamistaotlust ei rahuldatud.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Pärnumaa Ettevõtete Koda kohtus peaministriga

21. veebruaril väisas Pärnumaad Eesti Vabariigi Peaminister Kaja Kallas. Koda, koostöös Paikuse osavallakeskusega, korraldas peaministriga kohtumise Paikuse vallamajas. Pärast tunnikest intensiivset mõtete vahetust siirdus Kaja

Loe edasi