Pärnu Muuseum võõrustas septembri volikogu kohtumist

29. septembril toimus Pärnumaa Ettevõtete Koja järjekordne volikogu, mis seekord viis liikmed Pärnu Muuseumisse.

Kokkuvõte volikogust

  • PEvK volikogu koosoleku juhatas sisse viimaseid päevi avatud menuka suvise ehtenäituse FOR SALE NOT FOR SALE külastamine. Näitust tutvustas Triin Tammann (näituse projektijuht).
  • Lauri Luur avas Tori vallaga seotud nn. tulipunktide ehk peamiste arenduspiirkondade väljavaateid nii ruumilises kui ajalises perspektiivis. Tori vald on viimastel aastatel osutunud edukaks elukeskkonna arendajaks – elanikkonna saldo on positiivne. Üks jõulisemalt arenevaid elamupiirkondi on Eametsa. Tootmise ja äri keskkonna arenguvõimalusi pakub Rääma raba tagune ja RB kaubajaamaga seotud piirkond. Veel osaliselt avastamata, kuid kiiresti arenev piirkond on Sindi linn. Vald teeb jõupingutusi koos Pärnu linnaga Rääma raba avamiseks külastajatele. Uue mõõtme valla arengus avab silla rajamine ühendamaks Sindit Pärnu-Paide mnt ja edaspidi ka Pärnu-Tallinn maanteega.
  • Andres Metsoja toonitas üleriigiliste (Pärnumaaga seotud) taristuprojektide otsest seotust üldise ettevõtluskeskkonna arengu väljavaadetega Pärnumaal. Seejuures markeeris Andres ka nende projektide kasvavat tähendust ja vajadust Eesti üldise kaitsevõime kontekstis. Muuhulgas juhatas Metsoja sobivalt sisse ka järgmise esineja Lauri Ulm’i (Enefit Green) viidates Pärnumaale, kui Eesti tulevasele olulisele taastuvenergia ja sellega seotud majandusharude arendamise potentsiaali omavale keskusele.
  • Lauri Ulm tegi ülevaate Pärnumaal tervikuna (kuid mitte ainult) ja eraldi Enefit Greeni huvi orbiidis olevatest projektidest, perspektiividest, plaanidest jne. Rääkis kokkulepitud ajaraamidest, aga ka kitsaskohtadest. Koos arutati peatselt rajatava Tootsi tuulepargi loodavaid lisandväärtusi, samuti veel rakendamata võimalusi. Lisan siinkohal ka Lauri ettekande.
  • Kutsehariduskeskus (Riina Müürsepp ja Thea Tammeleht) jagasid Koja liikmetega taastuvenergia taristu hooldustehnikute õppekava loomisega seotud plaane ja väljakutseid. Muuhulgas tõdeti, et kui õppekava ettevalmistusega ja isegi õppejõudude leidmisega saadakse hakkama, siis eraldi teemana vajaks turundamist taastuvenergia taristu hooldustehnikute, kui suhteliselt kõrgemalt tasustatud töökohtade perspektiiv Pärnumaal ja laiemalt Eestis. Selleks tuleks aga ühendada nii Arenduskeskuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, erialaliitude turundusvõimekused.
  • Pärastlõuna võttis kokku Aet Maatee, kes tutvustas lühidalt Pärnumaa ettevõtete tunnustamiseks kavandatava piduliku kevadürituse ettevalmistuse hetkeseisu.

Uudis avaldati: 

Viimased uudised

Augusti volikogu toimus Koidula muuseumis

17.08.2023 avas Pärnumaa Ettevõtete Koda suviselt oma arvult kolmanda sügishooaja. Lydia Koidula 180nda sünniaastapäeva puhul ja auks kohtusime sedakorda Koidula muuseumis papa Jannseni koolitoas. Koidula muuseumijuht

Loe edasi

Juuni üldkoosolek toimus Trimtexis

16. juunil toimus järjekordne Pärnumaa Ettevõtete Koja üldkoosolek. Sedakorda Trimtex Baltic OÜ tehases selle lahke perenaise Maiu Antsmaa kaasabil. Suured tänud Maiule. Esmalt tutvusime Trimtex

Loe edasi