Pärnumaa Ettevõtete Koda kohtus peaministriga

21. veebruaril väisas Pärnumaad Eesti Vabariigi Peaminister Kaja Kallas. Koda, koostöös Paikuse osavallakeskusega, korraldas peaministriga kohtumise Paikuse vallamajas. Pärast tunnikest intensiivset mõtete vahetust siirdus Kaja Kallas tutvuma Pärnumaalt pärit 2022. aasta Eesti Konkurentsivõimelisima mikroettevõttega DIPPERFOX OÜ. Arutelu käigus Kaja Kallasega koorusid välja paljud Pärnumaa ettevõtteid puudutavad kitsaskohad. Loomulikult ei saanud mööda minna transpordiühenduste perspektiividest. Kaja […]

Koja aastalõpu mini-konverents keskendus juhtimisele

Pärnumaa Ettevõtete Koda võttis oma I tegevusaasta kokku hubases Teater Endla Sammassaalis mikrokonverentsi ning jõuluhõngulise vastuvõtuga. Konverents keskendus Pärnumaa konkurentsivõime kasvule suunatuna just kvaliteetse juhtimise rollile selles. Seejuures pöörati tähelepanu nii mõjule üksikettevõtte kui laiemalt kogu keskkonna konkurentsivõimele. Teema üle arutlesid Maaja Vadi, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, juhtimise professor, Meelis Milder, Wendre AS tegevjuht. Vestlust modereeris […]

Oktoobri volikogu viis koja liikmed Metsä Woodi

Oktoobrikuu volikogu toimus seekord 27. oktoobril Metsä Woodis. Mida räägiti? Pärnumaa Ettevõtete Koda pidas oma oktoobri avatud volikogu Metsä Wood Pärnu tehases. August Killing (tehase direktor) ja Merite Liidemaa-Pärn (juhatuse liige) korraldasid tehase külastuse ja põgusa tutvustuse kogu Grupi ajaloost ja tänapäevast. Romek Kosenkranius tegi ülevaate linna päevakajalistest teemadest: Romek Kosenkranius (Pärnu linnapea) tutvustas kava […]

Pärnu Muuseum võõrustas septembri volikogu kohtumist

29. septembril toimus Pärnumaa Ettevõtete Koja järjekordne volikogu, mis seekord viis liikmed Pärnu Muuseumisse. Kokkuvõte volikogust PEvK volikogu koosoleku juhatas sisse viimaseid päevi avatud menuka suvise ehtenäituse FOR SALE NOT FOR SALE külastamine. Näitust tutvustas Triin Tammann (näituse projektijuht). Lauri Luur avas Tori vallaga seotud nn. tulipunktide ehk peamiste arenduspiirkondade väljavaateid nii ruumilises kui ajalises […]

Augusti volikogu toimus Wendres

30. augustil kogunes Pärnumaa Ettevõtete Koda Wendresse, kus toimus augustikuu volikogu. Kokkusaamisel räägitu Meelis Milder tegi ülevaate Wendre saamisloost, hetkeolukorrast ja turgudest. Ülevaatele järgnes tehasetuur. Värskelt Põhja-Pärnumaa vallavanemaks valitud Aivar Mäe tutvustas lühidalt ja positiivse emotsiooni lainel valla arenguperspektiive ning -vaateid ning peatus põgusalt ka suurematel kitsaskohtadel, mis vajavad lahendeid nii lühi- kui ka pikaajalises […]

Häädemeeste valla ettevõtlus- ja arengupäev

Häädemeeste vald korraldab 14. aprillil valla arengu- ja ettevõtluspäeva, kuhu ootame osalema kõiki valla ettevõtlikke inimesi. Külla tulevad Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Töötukassa, kes tutvustavad oma teenuseid ja erinevaid koostöövõimalusi. Oma tegemisi tutvustab Pärnumaa Ettevõtete Koda ja mitmed kohalikud ettevõtjad. Päeva teises pooles toimuvad erinevad töötoad ning seejärel vallavanem Külliki Kiiveri ümarlaud kohalike […]

Tööturu tulevik. Keda vajab Pärnumaa ettevõtja?

27. mail kell 14 leiab Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis aset kolledži sünnipäeva tähistamine ja minikonverents “Tööturu tulevik. Keda vajab Pärnumaa ettevõtja?” Ajakava 14.00 Tervitussõnad ja ettekanded: Raul Eamets, majandusteadlane, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja makroökonoomika professor Tea Danilov, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja 15.00 Paneelarutelu: ettevõtete personalijuhid, haridusasutused, uusettevõtjad 16.00 Maailmakohviku ideekorje 17.00 Kokkuvõtted ja […]

Kolledži ja PEvK-i eestvedamisel hinnati Pärnumaa kutse- ja kõrghariduse perspektiive

Eelseisev kümnend ootab Pärnumaa hariduselu arhitektidelt ja tööandjatelt koostööd ning „kastist välja“ mõtlemist. Mai lõpus toimus Pärnus tähelepanuväärne välkonverents Pärnumaa tööjõu hetkeolukorrast perspektiividest ning kutse- ja kõrghariduse rollist kohaliku tööturu vajaduste katmisel. Konverentsi initsiaatoriteks olid TÜ Pärnu Kolledž ja Pärnumaa Ettevõtete Koda. Ühtlasi tähistati konverentsiga ka Kolledži sünnipäeva. Osalejate ees rullusid lahti Pärnumaa ettevõtluskeskkonnas tegutsevate ettevõtete […]

Oleme osalised Pärnumaa taristu suurprojektide koostööleppes

9. juunil koguneti Pärnu tulevase reisiterminali asukohas, et anda allkirjad olulisele koostööleppele. Selle peamine eesmärk on koordineerida koostööd erinevate osapoolte vahel, et Pärnumaa maakonnana saaks maksimaalselt kasu tulevikus planeeritavatest taristu suurprojektidest. See kümnend toob piirkonda mitmeid uusi arendusi nagu Rail Baltica (nii reisiterminal kui kaubajaam) ja Via Baltica neljarealiseks ehitamine. Lisaks on pidevas arengus juba […]